CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ V9BET

Chương trình trở thành Hội Viên của V9BET. Hội Viên chỉ cần giới thiệu Khách Hàng tham gia chơi tại website V9BET và hưởng mức hoa hồng hấp dẫn dựa trên Lợi Nhuận Ròng thu được từ Khách Hàng được giới thiệu trực tiếp từ Hội Viên.

ĐĂNG KÝ

Tham khảo Hợp Đồng Đại Lý trước khi điền đơn đăng ký.

Hội Viên đăng ký thành công sẽ nhận được email phản hồi cung cấp thông tin tài khoản đại lý của Hội Viên.

Tham khảo Điều khoản và Điều kiện

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Liên hệ chúng tôi qua các kênh thông tin dưới đây:

Email: v9betvn.org@gmail.com

CỔNG THÔNG TIN ĐẠI LÝ

Quảng bá website V9BET đến khách hàng của Hội viên và hưởng hoa hồng từ số tiền Thắng cược ròng thu được tại Thể thao, Casino Trực Tuyến, Xổ Số, Quay số và Games. Hội viên có thể kiểm tra báo cáo hoạt động và yêu cầu thanh toán tiền hoa hồng vào mỗi tháng.

CÁCH TÍNH HOA HỒNG

V9BET sẽ trả cho Hội Viên phần trăm tiền hoa hồng dựa trên tổng Lợi Nhuận Ròng tại các sản phẩm Thể Thao, Casino Trực Tuyến, Xổ Số, Quay Số và Games. Số tiền Lợi Nhuận Ròng này thu được từ Khách Hàng được giới thiệu trực tiếp từ Hội Viên.
Số tiền Lợi Nhuận Ròng là: Tổng lợi nhuận công ty thu được từ tiền thua cược của Khách Hàng tại các sản phẩm Thể Thao, Casino Trực Tuyến, Xổ Số, Quay Số và Games, sau đó trừ đi các khoản như Gian Lận, Phí Đại Lý, Phí Ngân Hàng, Phí Nền Tảng, Tiền Thưởng và các chương trình khuyến mãi khác cho Khách Hàng.
Phí môi giới và tiền hoa hồng dựa trên việc tính toán công bằng của chúng tôi, tỷ lệ này này dựa trên các phương thức thống kê và theo dõi của chúng tôi.

Bảng Kê Hoa Hồng (Cách giải thích của V9BET là cuối cùng và mang tính chất quyết định)

Số Khách Hàng Có Đặt Cược Lợi Nhuận Ròng % Hoa Hồng
>=5 0 VND – 150,000,000 VND 30%
150,000,001 VND – 2,000,000,000 VND 35%
2,000,000,001 VND – 3,500,000,000 VND 45%
3,500,000,001 VND + 55%

Sau đây là công thức đơn giản, giải thích cách tính Hoa Hồng của Hội Viên:
Doanh Thu: Thể Thao, Casino Trực Tuyến Trực Tuyến, Xổ Số, Quay Số và Games
– Tiền Thưởng Cho Khách Hàng
– Phí Đại Lý
– Phí Ngân Hàng
– Phí Sản Phẩm

——————————
Lợi Nhuận Ròng
x % Tỷ Lệ Hoa Hồng
——————————

Số tiền Hội Viên nhận được

Lưu ý:

  • Nếu số Khách Hàng Có Đặt Cược trong tháng ít hơn 5, Hoa Hồng sẽ không được tính
  • Nếu Lợi Nhuận Ròng của Hội Viên bị âm (Công ty thua lỗ) trong một tháng nào đó, số tiền đó sẽ được chuyển sang những tháng tiếp theo cho đến khi Lợi Nhuận Ròng là một số dương.

Ví dụ 1: Nếu Lợi Nhuận Ròng của Công Ty là 150,000,000 VND và Khách Hàng Có Đặt Cược < 5, không có Hoa Hồng.
Ví dụ 2 Nếu Lợi Nhuận Ròng của Công Ty là 100,000,000 VND và Khách Hàng Có Đặt Cược >=5, Hoa Hồng = 100,000,000 x 30%.
Ví dụ 3: Nếu Lợi Nhuận Ròng của Công Ty là -10,000,000 VND và Khách Hàng Có Đặt Cược >=5, không có Hoa Hồng và số tiền -10,000,000 VND sẽ được đem qua cho tháng sau.
Ví dụ 4: Nếu Lợi Nhuận Ròng của Công Ty là 160,000,000 VND và Khách Hàng Có Đặt Cược >=5, Hoa Hồng = 150,000,000 x 30% + (160,000,000 – 150,000,000) x 35%